Romeinen aan de Vliet

Tweeduizend jaar geleden, in de Romeinse tijd, bevond zich op het huidige gebied van Voorburg de plaats Forum Hadriani. Deze plaats werd bewoond tussen het einde van de eerste eeuw en het einde van de derde eeuw. Forum Hadriani was een bloeiend bestuurs- en handelscentrum. Het was de enige stad van enige omvang in Noordwest Nederland en de meest westelijke stad van het Romeinse rijk.

 

De stad bezat een badhuis, een tempelcomplex en een bestrate hoofdweg. Er werden markten gehouden, er was een haven die toegang gaf tot het kanaal van Corbulo en er was een wal die de importantie van de stad weerspiegelde. De Romeinse keizer Hadrianus bezocht de stad in 120, tijdens een rondreis door de noordelijke gebieden van zijn rijk. Tijdens dat bezoek gaf hij de stad haar naam.

 

Het verleden van Forum Hadriani fascineert  ons al meer dan tweehonderd jaar. De opgravingen waarbij de stad aan het begin van de negentiende eeuw werd herontdekt waren de vroegste wetenschappelijke opgravingen in Nederland. Nog altijd worden vondsten gedaan. Het beeld dat wij hebben van Forum Hadriani wordt voortdurend bijgesteld.

Belangrijke vondsten

Huygens' Swaensteyn toont een aantal belangrijke vondsten, waaronder een gaaf bewaarde en zeer zeldzame Romeinse waterput, ingenieus opgebouwd met behulp van wagenwielen.In de openbare ruimte is van Forum Hadriani en het kanaal van Corbulo op dit moment niet veel te zien. De archeologische restanten van Forum Hadriani bevinden zich grotendeels onder het huidige rijksmonument Park Arentsburg in Voorburg.

Huygens' Swaensteyn neemt nu, ondersteund door de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Voorschoten, het initiatief om Forum Hadriani en het verhaal van de Romeinen, weer zichtbaar te maken. De provincie Zuid-Holland heeft in het kader van de Erfgoedlijn Limes – Limes staat voor noordelijke grens van het Romeinse rijk – een subsidie beschikbaar gesteld om daarvoor een masterplan te ontwikkelen. De Romeinen aan de Vliet beter zichtbaar: nu nog een droom, straks de realiteit. In 2021 is de Neder-Germaanse Limes benoemd tot Unesco werelderfgoed.

Masterplan Romeinen aan de Vliet
De Romantische Limes