Huygens’ Hofwijck & Museum Swaensteyn worden één organisatie

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Huygens’ Hofwijck & Museum Swaensteyn worden één organisatie

Huygens’ Hofwijck & Museum Swaensteyn worden één organisatie

De twee Voorburgse musea, Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn, gaan hun museale organisatie samenvoegen. Dat hebben de besturen van beide instellingen vrijdagmiddag bekendgemaakt op een gezamenlijke bijeenkomst. Twee jaar geleden tekenden de musea al een samenwerkingsovereenkomst. De ervaringen die sindsdien zijn opgedaan hebben geleid tot de beslissing een nog hechtere relatie aan te gaan. Deze moet uiterlijk december 2020 haar beslag krijgen.

Huygens’ Hofwijck is de buitenplaats van Constantijn en Christiaan Huygens. Na een restauratie en omvorming in de jaren 2014-2016 en de introductie van een nieuw museaal concept zijn de bezoekcijfers verdubbeld. De kerncollecties van Museum Swaensteyn bestaan 20e-eeuwse schilderkunst, beeldhouwkunst van na 1945 en objecten uit de voormalige verzameling van prinses Marianne, dochter van koning Willem I.  Daarnaast ontwikkelt het museum thans in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland het project ‘Romeinen aan de Vliet’,  dat het Romeinse Forum Hadriani zichtbaar moet maken. Ook de bezoekcijfers van Museum Swaensteyn vertonen sinds 2016 een stijgende lijn.

Meer slagkracht
Een belangrijk doel van het samengaan is het vergroten van de slagkracht. Peter van der Ploeg, directeur van beide musea: “Het rijke culturele verleden én heden van onze gemeente kent allerlei dwarsverbanden, hangt op talloos veel manieren met elkaar samen. Je zou de productie, presentatie en promotie van dat geheel dan ook het liefst willen aansturen vanuit één werkorganisatie. Dat betekent dat je projecten groter kan opzetten, waardoor ze ook meer impact hebben. We hebben in 2018 en 2019 gezien dat dit werkte bij Voorburg Sculptuur, dat ook al een gezamenlijk project was. Dergelijke projecten trekken meer bezoekers. In 2013 hadden beide musea samen 12.500 bezoekers, dit jaar gaan we net onder de 30.000 uitkomen. Dat is een wezenlijke verbetering, die we hebben bereikt zonder gekke dingen te doen, alleen door ons product te verbeteren. ”

Huize Swaensteyn
Dat kleine musea hun krachten bundelen is niet ongewoon. Er is zelfs sprake van een landelijke trend. Wang Choy, voormalig bestuursvoorzitter van Museum Swaensteyn en nu als bestuurslid van de Vereniging Hofwijck betrokken bij het project: “Het mooie van het samengaan van Hofwijck en Swaensteyn is dat het niet uitsluitend om organisatorische redenen plaatsvindt, maar dat er een inhoudelijk fundament onder ligt. Dat maakt het nieuwe concept sterker. Onze wens om het museum te verhuizen naar Huize Swaensteyn, in een combinatie met de gemeenteraad en ArtiBrak, is ook een project dat we gezamenlijk met Huygens’ Hofwijck proberen te realiseren.”

Vereniging en stichting
Hofwijck is een vereniging, Museum Swaensteyn een stichting.  Harry Kortman, jurist en voorzitter van de Vereniging Hofwijck: “Vanzelfsprekend kunnen een Vereniging en een Stichting uit de aard van hun vorm niet met elkaar fuseren, maar we kunnen ze beide wel samenbrengen in één nieuwe werkorganisatie. Dát hebben we met elkaar afgesproken, en ook dat dit in december 2020 gerealiseerd moet zijn, dus over ruim een jaar.”

Afbeeldingen [vrij van rechten]
Museum Swaensteyn, foto Charles Groeneveld
Huygens’ Hofwijck, foto Charles Groeneveld
Beeldententoonstelling ‘Helaine Blumenfeld op Huygens’ Hofwijck’, foto Charles Groeneveld

Voor meer informatie of beeldmateriaal
Peter van der Ploeg, huygenshofwijck@gmail.com / M 06 4861 1147 of Karlien Ritter karlien.ritter@swaensteyn.nl / 070 386 1673

Persbericht, 4 oktober 2019