Opdrachten Tijdsdocument Corona verleend

Tijdsdocument Corona in LV

Vanaf maart 2020 beheerst het coronavirus ook in Leidschendam-Voorburg het dagelijkse leven.

Home > Opdrachten Tijdsdocument Corona verleend

Opdrachten Tijdsdocument Corona verleend

De beoordelingscommissie voor het ‘Tijdsdocument Corona in LV’ heeft haar keuze bepaald. Onder leiding van voorzitter Hans van der Sluijs is aan zes partijen, op basis van hun ingediende voorstellen, een opdracht verleend. De deadline voor het inleveren van het eindproduct is gesteld op 1 juli 2021, ervan uitgaande dat de weg uit deze crisis nog wel enige tijd in beslag zal nemen. In augustus zal Museum Swaensteyn met gebruik van de inzendingen een tijdelijke tentoonstelling organiseren.

Veelzijdig
De inzendingen toonden een grote variëteit en creativiteit. De keuze is gevallen op drie lokale fotografen, een filmer en twee omroepen. De fotografen Michel Groen, Hilbert Krane en Hein Athmer legden de beoordelingscommissie prikkelende voorstellen voor. De commissie  is van oordeel dat daarmee, én gegeven het feit dat hun werk een eigen sfeer ademt, een breed, afgewogen én veelzijdig fotografisch verslag van de crisis zal ontstaan. Filmer Ralph Schoonenboom verraste de commissie met voorstellen voor vier korte documentaires op basis van concepten die je met recht ‘out-of-the-box’ zou kunnen noemen.

Omroepen
Midvliet TV en LV-TV zijn eveneens geselecteerd voor dit project. Zij hebben ieder een voorstel ingediend dat inhoudelijk is afgestemd met de ander. Daardoor zal een breed beeld ontstaan van de impact die de crisis in onze gemeente heeft gehad, en nog heeft. Midvliet, dat beschikt over een grote hoeveelheid reportages over de ‘dagelijkse sores’ sinds maart 2020, zal hierop terugblikken in de vorm van een kalendarium. LV-TV zal zich juist richten op de huidige situatie, de ontwikkelingen gedurende de komende maanden en de gevolgen van de crisis in de komende jaren.

Goed gevoel
Het Tijdsdocument is een initiatief van de gemeenteraadsleden Frank Rozenberg en Diederik Visser. Zij kregen voor dit voorstel de steun van de voltallige gemeenteraad. Dat dit plannetje nu vorm gaat krijgen, en daarbij zowel een degelijk historisch document zal opleveren én tegelijk lokale zzp’ers een steuntje in de rug geeft, stemt tot tevredenheid aldus commissielid Peter van der Ploeg, directeur van Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck: ‘We hoopten op diversiteit, en die zit er nu in. Ook wilden we met beide omroepen werken, omdat dat het eindproduct zou versterken, en dat is gelukt. Wij zijn de besturen van Midvliet en LV-TV daar zeer erkentelijk voor’.

Afbeelding
Foto Hilbert Krane

Voor redacties
Neem voor vragen of beeldmateriaal contact op met
Karlien Ritter, M 06 187 198 09 karlien.ritter@swaensteyn.nl  
Peter van der Ploeg, M 06 4861 1147  peter.vanderploeg@hofwijck.nl

Persbericht, 5 februari 2021