Musea blij met raadsbesluit Huize Swaensteyn

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Musea blij met raadsbesluit Huize Swaensteyn

Musea blij met raadsbesluit Huize Swaensteyn

Tijdens de vergadering van 2 februari jongstleden ging de gemeenteraad akkoord met een voorstel van het college van B&W voor een extern haalbaarheidsonderzoek naar het gezamenlijk gebruik van het complex Huize Swaensteyn door gemeenteraad, de musea Swaensteyn en Hofwijck en kunstenaarsvereniging ArtiBrak. De musea zijn blij met dit besluit. Mogelijk wordt een plan van de musea dat er al jaren ligt nu toch realiteit.

Monumentale status
Tijdens de discussie in de raad bleek wel dat het sommige gemeenteraadsleden niet duidelijk was hoe het plan voor de bouw van een nieuwe raadszaal en het museaal maken van een deel van de overige panden in het complex zich verhoudt tot de status van monument. De musea willen graag benadrukken dat zij hun plan hebben opgesteld met inachtneming van die status. De huidige raadszaal, die ruim vijftig jaar oud is, heeft geen monumentale status en zal worden vervangen door een nieuwbouw. Het ontwerp voor de nieuwe zaal houdt juist meer rekening met de aansluiting op omringende monumenten. Wat wél monument is, met het Huis Swaensteyn voorop, zal met grote terughoudendheid geschikt worden gemaakt voor museaal gebruik. De restauratie van Huygens’ Hofwijck in de jaren 2013-2016, uitgevoerd door hetzelfde team van directie en bestuur, laat zien dat dit goed mogelijk is.

Een groen gebouw
De verbouwing van het complex en de bouw van een nieuwe raadszaal aan Herenstraat 72 bieden de mogelijkheid het geheel duurzaam te maken. Belangrijke onderdelen van die duurzaamheid zijn het dak van de nieuwe raadszaal en de overkapping van het binnenplein, die beide gebruikt kunnen worden voor verwarming en het opwekken van elektriciteit. Recente innovaties op dit terrein tonen aan dat dit een realistische optie is. Voor een dergelijke vernieuwende toepassing zijn ook Europese fondsen beschikbaar. Wang Choy, als voorzitter van Museum Swaensteyn en penningmeester van beide musea, is trekker van dit plan: ‘Dat betekent een prachtige kans, tegen een relatief kleine extra investering, om het gemeentelijke beleid van duurzaamheid stevig te verankeren in een beeldbepalend openbaar gebouw.

Een toegankelijk gebouw
De toegankelijkheid voor mindervaliden en ouderen zal moeten worden gewaarborgd in een complex als dit, met een openbare functie. Dat zal een speerpunt zijn in het haalbaarheidsonderzoek. In het plan van de musea zijn daarvoor al suggesties gedaan. Huygens’ Hofwijck is door de aard van het gebouw nauwelijks toegankelijk te maken voor bezoekers, maar het huidige Museum Swaensteyn heeft in 2013 dergelijke voorzieningen wel aangebracht. Het museum ontving daarvoor in 2014 de Aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid van de Stichting Platform Gehandicapten en het MKB L-V.

Financiën
Het externe haalbaarheidsonderzoek waartoe de wethouder nu opdracht gaat geven, zal ook de financiële kant van de door de musea voorgelegde plannen doorrekenen, zowel van de investering als de opbrengst. Want dat laatste is er natuurlijk ook. Een mooie grote zaal voor tijdelijke tentoonstellingen, beantwoordend aan de huidige museale eisen en in te programmeren door Museum Swaensteyn, Huygens’ Hofwijck en ArtiBrak, levert omzet op. Niet uitsluitend voor het museum, maar ook voor het Huygenskwartier. Meer cultuurtoerisme betekent meer uitgaven in het gebied. En wat de investering betreft, hebben Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck aangegeven dat zij samen voor de museale inrichting 1 miljoen euro denken te kunnen werven bij fondsen en bedrijven. Wang Choy: ‘Dat lukte bij Huygens’ Hofwijck in 2013-2016, en dat zal ook nu weer lukken. De integratie van beide musea, een nieuwe toekomst voor Museum Swaensteyn én een doorontwikkeling van Huygens’ Hofwijck, dat bij elkaar betekent dat we een sterk verhaal hebben.’

Afbeelding
Impressie van het nieuwe complex met de overkapte binnenplaats, gezien vanuit de Herenstraat [rphs architecten]

Noot voor redacties: Neem voor meer informatie contact op met Wang Choy 06 2295 0163 of via e-mail: wchchoy@me.com of met Peter van der Ploeg 06 4861 1147 of via e-mail: peter.vanderploeg@hofwijck.nl

 

Persbericht, Voorburg 8 februari 2021