Fusie Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Fusie Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn

Fusie Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn

De Voorburgse musea Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn hebben deze week de op één-na-laatste stap gezet in het proces van eenwording. Met een gedeeltelijke bestuurswissel is in beide musea invulling gegeven aan de samenstelling van de nieuwe besturen. De komende maanden worden de laatste details geregeld, het akkoord van de leden van de Vereniging Hofwijck in april zal het proces naar verwachting afronden.

Drie jaar geleden werd de eerste stap gezet, toen de voorzitters van beide musea een samenwerkingsovereenkomst tekenden. De ervaringen die sindsdien zijn opgedaan, bleken waardevolle bouwstenen voor een definitieve overeenkomst. Naast een reguliere samenwerking  ontstonden ook incidenteel gezamenlijke projecten, zoals de succesvolle tentoonstelling ‘De Gouden Eeuw van de Vliet’ en de zomerexposities ‘Voorburg Sculptuur’.

Een ‘nieuwe’ stichting
Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn hebben ervoor gekozen voor hun samenwerking de Stichting Museum Swaensteyn om te dopen in de Stichting Huygens’ Hofwijck - Swaensteyn. Deze nieuwe stichting zal worden belast met de exploitatie van beide musea als één organisatie. Binnen deze constructie zal de Vereniging Hofwijck haar eigen identiteit en juridische status behouden. Het bestuur van de nieuwe stichting zal bestaan uit gelijkwaardige afvaardigingen van de Vereniging Hofwijck en Museum Swaensteyn.

De laatste stap
De afgelopen jaren heeft het bestuur van de Vereniging Hofwijck haar leden tijdens de Algemene Ledenvergaderingen geïnformeerd over het lopende traject van de samenwerking. Tijdens de komende ALV, die naar verwachting in april zal plaatsvinden, zullen de leden zich mogen uitspreken over het eindresultaat. Bij goedkeuring hiervan zal de ‘fusie’ tussen de twee musea een feit zijn. En beschikt Leidschendam-Voorburg over één museale organisatie.

De toekomst
Het doel van het samengaan is het slagvaardiger kunnen opereren als musea, als VVV en als ondernemer in de culturele sector. Het culturele erfgoed van Leidschendam-Voorburg, dat met de Romeinen, met Constantijn en Christiaan Huygens en met prinses Marianne drie speerpunten heeft die van nationale betekenis zijn, rechtvaardigt deze ambitie. Peter van der Ploeg, directeur van beide musea: ‘Naast die drie speerpunten is de gemeente rijk aan andere culturele en toeristische trekkers, zoals de Vliet, onze parken, het buitengebied in Stompwijk en de moderne en hedendaagse kunst. De samenwerking tussen de musea voelt goed, we zullen daardoor onze effectiviteit kunnen vergroten’.

Voor redacties
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Karlien Ritter, hoofd museale zaken, karlien.ritter@swaensteyn.nl , 06 187 198 09 of Peter van der Ploeg, directeur 06 4861 1147 of via peter.vanderploeg@hofwijck.nl

Persbericht29 januari 2021