Vreugd en Rust als bijzondere trekpleister

Vreugd en Rust

Vanaf 19 juni - 30 augustus
 

Home > Vreugd en Rust als bijzondere trekpleister

Vreugd en Rust als bijzondere trekpleister

Historisch stadspark Vreugd en Rust als bijzondere trekpleister in de Landgoederenzone in Zuid-Holland

Museum Swaensteyn in Voorburg opende vandaag de tentoonstelling Vreugd en Rust. De buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark. Commissaris van de Koning, Jaap Smit, mocht de openingshandeling verrichten. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de historische buitenplaats Vreugd en Rust en zijn bewoners in vervlogen tijden. Naast een inkijkje in hun levens laat de tentoonstelling ook zien hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Stichting Mooi Voorburg het plan hebben opgevat het omliggende Zocherpark weer in zijn oude eer en glorie te herstellen. Over de wetenswaardigheden rond het Zocherpark is ook vandaag een boek verschenen, dat werd aangeboden aan de commissaris en aan wethouder Astrid van Eekelen.

Jaap Smit: “Het is mooi om te zien dat deze parel in het snoer van landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland zo mooi in ere zal worden hersteld. Dit burgerinitiatief, geinitieerd vanuit de Stichting Mooi Voorburg, laat zien dat deze indrukwekkende groene oase ook in de 21e eeuw nog volop kan groeien en bloeien. Mede dankzij de voortvarende inzet van de gemeente Leidschendam-Voorburg en haar vele vrijwilligers kunnen mensen er zo van blijven genieten en kunnen zij op eigentijdse wijze kennis maken met de rijke historie.”

Zocherpark
De buitenplaats Vreugd en Rust (1735) in Voorburg kent een lange geschiedenis in de Zuid-Hollandse landgoederenzone. Het park Vreugd en Rust, met daarop de nog steeds aanwezige historische bebouwing, is sinds 1917 in bezit van de gemeente en is nu een openbaar park. Dit Zocherpark, genoemd naar de befaamde architect Zocher, kenmerkt zich door de aanleg van grillige paden en slingervormige vijvers, een hertenkamp en theekoepels. Door het handhaven van de kilometers lange, ononderbroken zichtlijn in het landschap kon men in vroeger tijden vanaf  het Voorburgse Vreugd en Rust het Haagse Huis ten Bosch zien liggen. De hierbij aangelegde kilometerslange groenstrook, de Loo-zone, is nog steeds in tact.

De eerste stappen om het park weer in zijn oude luister te herstellen zijn door de gemeente en de Stichting Mooi Voorburg gezet, in samenwerking met vele vrijwilligers en marktpartijen. Mede dankzij een subsidiebijdrage dit jaar van ruim 200.000 euro van de erfgoedlijn Landgoederenzone van de provincie Zuid-Holland zijn de eerste resultaten al te zien. Zo is de historische Narcissenroute in ere hersteld. Is een start gemaakt met de restauratie van onder meer de hekwerken, de entreepoort en de brug. Worden de slootkanten, het eiland en de paden hersteld. En werd de tentoonstelling en de uitgave van een boek mogelijk.

Tentoonstelling en boek
De tentoonstelling in Museum Swaensteyn vertelt het verhaal van de buitenplaats Vreugd Rust en is samen met Stichting Mooi Voorburg en de Historische Vereniging Voorburg opgezet. Hoogtepunten daarin zijn de vier portretten van de familie Groen van Prinsterer, door C.H. Hodges. De oudste kaart van Vreugd en Rust uit 1773 en originele schilderijen en tekeningen van Johan Antoni de Jonge.

Het boek Vreugd en Rust. Gastvrije buitenplaats met een park van Zocher, waarvan het eerste exemplaar is overhandigd aan Jaap Smit, vertelt het verhaal achter het Zocherpark.

De tentoonstelling is t/m 30 augustus 2020 te zien in Museum Swaensteyn { https://swaensteyn.nl/nl/wat-is-er-te-zien/actueel } in Voorburg.

Hollands Buiten
De erfgoedlijn Landgoerenzone vertelt samen met de in de 17e eeuw gebouwde landgoederen en buitenplaatsen het verhaal van de welvarende stedelingen. Zij hadden hier hun zomerverblijven. Deze  landgoederenzone, van Hillegom tot in het Westland, werd gevormd op de goed bebouwbare duinrug net onder de kust en in de nabijheid van de Hollandse steden en hun trekvaarten, Vliet en Haarlemmertrekvaart.

Het landschap is hier anno 2020 aanzienlijk veranderd maar er zijn nog opvallend veel buitenplaatsen en landgoederen bewaard gebleven. Het zijn nog steeds groene oases waar je tot rust kunt komen en die je terugvoeren in de tijd. De bijzondere geschiedenis is hier alom voelbaar.

Op Hollands Buiten { www.hollandsbuiten.nl } kun je meer vinden over de mogelijkheden voor een  bezoek aan de historisch rijke huizen en hun parken.

Al deze zichtbare restanten van onze geschiedenis geven onze omgeving een eigen identiteit. Een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt het dan ook samen met anderen graag mogelijk voor eenieder onze cultureel erfgoed in Zuid-Holland te beleven. Zo kan iedereen ervan blijven genieten en houden we onze geschiedenis levend.

Ook met onze blik op het verleden maken we Zuid-Holland elke dag een stukje beter.

 

Persbericht Erfgoedhuis Zuidholland 

19 juni 2020

Foto: Charles Groeneveld