Cultuurvisie

Vriend worden

Huygens' Swaensteyn kan niet zonder de ondersteuning van vrienden en daarom word je als vriend met open armen ontvangen.

Home > Erfgoedpodium > Cultuurvisie

Cultuurvisie

“Onze cultuur, hier in Leidschendam-Voorburg, is onze unieke hartslag die ons kleurt en verbindt, vanuit het verleden langs het heden naar de toekomst.” Zo begint de in februari 2015 uitgebrachte Cultuurvisie van en voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Met “In een gemeente waar aandacht is voor kunst en cultuur is het goed wonen, werken en recreëren”, “Wij kiezen voor een aantal onderscheidene iconen om de bekendheid van onze gemeente te vergroten”, “Kunst- en cultuureducatie in het onderwijs is belangrijk” en het initiëren van een “erfgoedpodium” wordt in de cultuurvisie verder richting gegeven aan de functies, die erfgoed (-instellingen) in de gemeente kunnen vervullen.

Over het erfgoedpodium staat in de Cultuurvisie: “Museum Swaensteyn heeft een belangrijke functie binnen het erfgoed: er komen activiteiten die onze gezamenlijke geschiedenis en onze identiteit met elkaar verweven. Ook is er ruimte voor tentoonstellingen, lezingen, cursussen, informatie,  educatie en rondleidingen (…). En samenwerking met citymarketing, de evenementen en arrangementen, recreatie en toerisme: dat ligt bij het erfgoedpodium voor de hand”

In de volgende paragrafen geven wij – erfgoedpartners in de gemeente – aan deze speerpunten in de Cultuurvisie verder invulling.