Erfgoedpodium

Home > Erfgoedpodium

Erfgoedpodium

Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg


Het Erfgoedpodium is in 2015 opgericht op initiatief van Huygens' Swaensteyn (voorheen Museum Swaensteyn) en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Alle stichtingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van erfgoed, geschiedenis en cultuur in onze gemeente zijn hierin verenigd. Vanuit het Erfgoedpodium worden verschillende activiteiten georganiseerd voor een breed publiek. Zo presenteert het Erfgoedpodium jaarlijks bij de opening van het toeristisch seizoen de Erfgoeddag en organiseren we wandel- en fietsroutes door Voorburg, Leidschendam en Stompwijk.

Hoofddoel van het Erfgoedpodium is om (cultureel) erfgoed en geschiedenis in onze gemeente onder de aandacht te brengen: zowel bij de eigen inwoners als bij potentiële bezoekers/toeristen.

Het Erfgoedpodium heeft een tweeledig karakter, te weten:
Huygens' Swaensteyn als fysiek “huis” en penvoerder van het Erfgoedpodium
Het overlegplatform waarin erfgoedpartners kunnen deelnemen.

Erfgoeddag Oranje aan de vliet 2022
Goede Voornemens voor 2022
Wandel- en fietsroutes 'Schatten aan de Vliet'
Flyer Erfgoedpodium