Crowdfunding Museum Swaensteyn geslaagd

Museum Swaensteyn verwerft schilderij Gerke Henkes

Onlangs heeft Museum Swaensteyn, met de hulp van een particuliere weldoener, de hand weten te leggen op een heel bijzonder werk v

Home > Crowdfunding Museum Swaensteyn geslaagd

Crowdfunding Museum Swaensteyn geslaagd

Crowdfunding Museum Swaensteyn geslaagd

Gedurende de zomermaanden organiseerde Museum Swaensteyn een crowdfunding voor de restauratie van een nieuwe aanwinst, een schilderij van de Voorburgse kunstenaar Gerke Henkes. Dat doek, een portret van enkele mannen in een kerkbank in de Oude Kerk in de Herenstraat, was hard toe aan een behandeling. Het benodigde bedrag voor de restauratie, ruim tweeduizend euro, is nu door bijdragen van zeven goede gevers bijeengebracht.

Een hoognodige restauratie
Het vooronderzoek door restaurator Barbara Susijn bracht aan het licht dat het schilderij zich over het algemeen in een goede staat bevindt. Maar meerdere sterk vergeelde vernislagen verstoren het beeld, terwijl de hier en daar opstaande verfscholletjes laten zien dat het doek niet altijd onder ideale omstandigheden is bewaard. Na ruim honderd jaar is een onderhoudsbeurt dan ook wel op zijn plaats. Ook toonde het onderzoek aan dat een vorige eigenaar kleine gedeelten van het schilderij heeft laten overschilderen. Het gaat daarbij om de baard van een van de geportretteerde mannen, en om een bijbel die op de rand van de kerkbank ligt. Deze overschilderingen zullen weer worden verwijderd.

Aan het werk
In de eerste fase van de behandeling wordt de vernis afgenomen. Op de bijgaande foto is te zien dat daarbij van rechts naar links wordt gewerkt en de gele ‘sluier’ langzaamaan verdwijnt. Na afname van de vernis en de overschilderingen, en na conservering van de opstaande verf, zal het schilderij een nieuwe vernislaag krijgen. Daardoor wordt het voor Henkes zo typerende kleurenpalet weer ten volle zichtbaar. In zijn originele, rijk vergulde lijst zal het werk dan een prachtige illustratie zijn van de Voorburgse schilderkunst van omstreeks 1900.

Verbonden met Voorburg
Het schilderij is in meer dan één opzicht nauw verbonden met het historische centrum van Voorburg. Niet alleen woonde de schilder, Gerke Henkes, in de Herenstraat, ook de afgebeelde mannen zijn vermoedelijk inwoners van het dorp. Een van hen, de man met de volle witte baard, vertoont grote gelijkenis met Jan Bleuland van Oordt (1834-1924). Hij kocht in 1866 de buitenplaats Middendorp in de Kerkstraat en begon er met de productie van petroleumgas, een bedrijf dat hij tot grote bloei wist te brengen.
 

Voor contact

Peter van der Ploeg, directeur peter.vanderploeg@swaensteyn.nl of 06 4861 1147 /

Karlien Ritter, hoofd museale zaken karlien.ritter@swaensteyn.nl of 070 386 1673

Afbeelding: restaurator Barbara Susijn

Persbericht, Voorburg 9 november 2020